popup
kulcsszavak:

Egyházközség


A Szent András templom

A Fertő-tó déli partja melletti Hidegség középkori eredetű plébániatemploma a falu feletti dombon áll. Román kori része - a rotunda - több átalakítás ellenére Nyugat-Magyarország egyik kiemelkedő értékű műemléke, részint építészettörténeti jelentőségét, részint az apszisában megmaradt falképeit tekintve.

bővebben >>

Miserend
bővebben >>

Egyházközségi honlap
bővebben >>

Temetőkereszt

A hidegségi Temetőkereszt felújításra került, 2O11. évben, a Szent András pályázat kereteiben.

bővebben >>

Ravatalozó, temető, templom, szobrok képei

A temető és a ravatalozó Hidegség Önkormányzat által fenntartott létesítmények. A temetőkert nyitva tartása folyamatos. A sírhelyek, és urnafülkék feletti rendelkezési jogokat az Önkormányzat temetőnyilvántartása tartalmazza.

képgaléria >>