popup
kulcsszavak:

Hidegség zászlaja és címere

Zászló

A zászló leírása: Az Önkormányzat zászlaja 90x160 cm-es fehér színű, fekvő téglalap alakú, középen a község címerével, lengő végén arany rojttal. Az Önkormányzat zászlaja a Polgármesteri Hivatalban került elhelyezésre.

A zászló használata: A zászló lobogó formájában is használható. A zászló, illetve lobogó, vagy annak méretarányos változatai használhatók:

    hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,
    a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlókkal együtt,
    a Képviselő Testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén,
    nemzeti-, megyei-, helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbócra eresztve,
    minden, a községgel összefüggő, vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen,
    cserezászlóként, több település együttes rendezvényein megkülönböztetésül.

Címer

A címer leírása: Az Önkormányzat címere egyenes oldalú, álló, csücskös talpú pajzs zöld mezejében balra néző lebegő ezüst ekevas, mellette jobbról, balról erre boruló leveles szőlőtő kék fürtökkel. A címerpajzsot két oldalán három-három hullámos vonalú pólya köti össze a pajzsot koszorúként körülvevő vörös szövegmezővel. A szövegmező (heraldikailag) bal oldalán HYDEGSYD a település első írásos említése, jobb oldalán a község horvát neve: VEDESIN, középen fönt a község mai neve: HIDEGSÉG, lent középen pedig a település első írásos említésének évszáma: 1274 és a címer megalkotásának éve - amely egyben a Millennium éve - 2000 szerepel fekete színnel.