popup
kulcsszavak:

Településrendezési eszközök módosítása

Önkormányzatunk Képviselő-testülete elkészítette a község településrendezési eszközeit.

Ennek keretében a Képviselő-testület 97/2022.(XII. 20.) határozatával jóváhagyásra került a településfejlesztési koncepció. A településfejlesztési koncepció a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozott, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszútávra, mintegy 10-15 éves időszakra meghatározó dokumentum.

A településfejlesztési koncepció innen letölthető...

Településszerkezeti tervben kell megállapítani a táj, az épített és a természeti környezet alakításának és védelmének területfelhasználással összefüggő módját, valamint ki kell jelölni a település fejlesztésének területi irányait. A településszerkezeti tervben meg kell határozni a település egyes területrészeinek területfelhasználását, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. A településszerkezeti tervet a Képviselő-testület 98/2022.(XII. 20.) határozatával hagyta jóvá.

A településszerkezeti terv innen letölthető...

A Képviselő-testület megalkotta Hidegség község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2022.(XII. 30.) önkormányzati rendeletét (HÉSZ) is, amelyet a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. A HÉSZ mellékletét képezi a bel- és külterületi szabályozási terv.


A rendelet és mellékletei az önkormányzati hivatalban nyomtatásban is megtekinthetők.