popup
kulcsszavak:

Rendezési terv véleményezése

A megalapozó- és alátámasztó munkarészek, a településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, továbbá a kül- és belterületi szabályozási tervek tervezetét az Önkormányzat 2021. májusában már véleményeztette partnereivel. Azonban az államigazgatási szervezetek véleményezését követően érkezett kifogások, észrevételek miatt a dokumentáció átdolgozásra, javításra került, így azt ezúton ismételten véleményeztetésre bocsátjuk.

A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(VI. 28.) önkormányzati rendeletben leírtak szerint Önkormányzatunk az érdekképviseleti-, a civil- és a gazdálkodó szervezetek, továbbá a lakosság tájékoztatását, és részükre a véleményezés lehetőségét az átdolgozott dokumentáció tekintetében is biztosítani kívánja.

A véleményezési dokumentáció innen letölthető:

A településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, továbbá a kül- és belterületi szabályozási tervek készítésével egyidejűleg a településképi arculati kézikönyv és a településkép védelméről szóló 13/2017. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosítása is szükséges. A módosítás a településkép szempontjából meghatározó területek kijelölését érinti. A módosítás csatoltan letölthető.

A tervezetek papír alapon az önkormányzati hivatalban, ügyfélfogadási időben is megtekinthetők.

A tervezet bemutatása és véleményeztetése érdekében 2022. november 9-én, 14.00 órakor lakossági fórumot is tartunk (helyszín: önkormányzati hivatal ülésterme).

A tervezetekkel kapcsolatos véleményeket legkésőbb 2022. november 17-ig beérkezőleg lehet írásban megküldeni Hidegség Község Önkormányzata részére levélben a 9491 Hidegség, Petőfi u. 1., vagy elektronikus levélben a hivatal@hegyko.hu címre.HG belterulet es kulterulet.pdf2022-12-02 14:45:43467.6 KBletöltés