popup
kulcsszavak:

Készül településünk új rendezési terve

A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (VI. 28.) önkormányzati rendeletben leírtak szerint Önkormányzatunk az érdekképviseleti-, a civil- és a gazdálkodó szervezeteken, valamint az egyházközségen túl biztosítani kívánja a lakosság tájékoztatását és részére a véleményezés lehetőségét is. A témában hamarosan lakossági fórumot tartunk.

A településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök készítéséhez kapcsolódó javaslatait, továbbá a közzétett munkaanyagokhoz teendő észrevételeit lehetőség szerint 2019. november  25-ig küldje meg papír alapon (9491 Hidegség, Petőfi u. 1.) vagy elektronikus levélben (hidegseg@hidegseg.hu) Önkormányzatunk részére 

Az eddig elkészült munkaanyagok: településfejlesztési koncepció vázlat, -probléma helyszínrajz, -vitaanyag, továbbá a településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata az alábbi linkről tölthető le: https://www.dropbox.com/sh/e0eqvmipb8grslv/AACF7CzkZICKDyyPQ6Kndku5a?dl=0