popup
kulcsszavak:

Településrendezési eszközök véleményezése


Önkormányzatunk Képviselő-testülete új településfejlesztési koncepció, valamint a településrendezési eszközök teljeskörű készítését határozta el. A településrendezési eszközök: településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, továbbá mellékleteként a bel- és külterületi szabályozási tervek tervezete elkészült.

A tervezeteket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.XI. 8.) Korm. rendelet, továbbá a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (VI. 28.) önkormányzati rendelet szerint ezúton véleményezésre bocsátjuk. Kérjük a lakosságot, továbbá az érdekképviseleti-, a civil- és a gazdálkodó szervezeteket, hogy véleményezzék a fenti dokumentumokat.

A hivatkozott Korm. rendelet és önkormányzati rendelet szerinti lakossági fórumot a veszélyhelyzet ideje alatt az egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján elektronikus úton tartjuk meg, így jelen véleményezési felhívás egyúttal a személyes részvétellel történő lakossági fórumot is helyettesíti.

Kérjük, hogy az észrevételeket és javaslatokat, illetőleg kérdéseiket 2021. június 3. napjáig küldjék meg írásban (9491 Hidegség, Petőfi u. 1.), vagy elektronikus levélben (polgarmester@hidegseg.hu) Önkormányzatunk részére.

A megalapozó munkarészeket is tartalmazó véleményezési dokumentáció (részletes szakmai tájékoztató) letölthető az alábbi linkre kattintva, vagy ügyfélfogadási időben megtekinthető papír alapon az önkormányzati hivatalban.

Dokumentáció letölthető.