popup
kulcsszavak:

Szent András pályázat

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Szent András pályázati alap felhasználására. A pályázat célja a közcélú kezdeményezések pénzügyi támogatása. Közcélúnak azok a kezdeményezések minősülnek, amelyek célja többek között a település fejlesztése, szépítése; a környezet- és természetvédelem; a rászorulók támogatása; a foglalkoztatás; a kultúra és a hagyományok ápolása; a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása; a gyermek- és ifjúságvédelem; valamint hasonló jellegű nemzetiségi célkitűzések támogatása.A bírálat során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek az épített örökség megőrzésére és bemutatására, továbbá a település turisztikai vonzerejének növelésére irányulnak.

A Szent András pályázati alap 2020. évi összege 500 ezer Ft.

Pályázatot nyújthatnak be:
a)    a Hidegség község területén állandó vagy ideiglenes lakóhellyel, lakóingatlannal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok, illetve ezek közösségei;
b)    azon gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, akik az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkeznek;
c)    bíróság által bejegyzett egyesület, alapítvány, amely az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezik.

A pályázat részletes feltételeit a Szent András Pályázatról szóló 10/2005.(V. 30.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

A pályázatokat az erre szolgáló adatlapon, a szükséges mellékleteket csatolva Hidegség Község Önkormányzata hivatalához (9491 Hidegség, Petőfi u. 1.) kell benyújtani. A pályázati adatlap és a részletes feltételeket tartalmazó önkormányzati rendelet átvehető Hidegség Község Önkormányzata hivatalánál, vagy letölthető a http://www.hidegseg.hu/?/306/HU/szent-andras-palyazat-dokumentumai.html oldalról.

A pályázat benyújtási határideje: 2020. április 14.