popup
kulcsszavak:

Építési tevékenységeket érintô helyi szabályok

Elkészült községünk Településképi Arculati Kézikönyve és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet, amelyeket 2018. január 1-től kell alkalmazni

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény tette lehetővé, egyúttal kötelezővé a települési önkormányzatoknak, hogy a településszerkezet, a településkarakter, a tájképi elemek és egyéb helyi adottságok alapján értékeljék a településképi szempontból meghatározó területeket, és ezek alapján védjék értékeiket. A törvény ehhez két eszközt elkészítését írta elő az önkormányzatoknak:
-    a településképi arculati kézikönyvet, és
-    a településképi rendeletet.

A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, a település arcának szebbik részét hivatott felmutatni, fényképekkel és hozzájuk illő, mindenki által könnyen érthető szövegekkel. Az általánosító ábrák vagy magyarázatok mellett utal a település adott területein nem kívánatos arculati elemekre is. A kézikönyv a települést településképi jellegzetességeik alapján karakter területekre osztja, és az eltérő karakterű területekre eltérő javaslatokkal szolgál.

A rendelet a kézikönyvre alapozva településképi követelményeket állapít meg. Szabályozza a településkép védelem érvényesítésének eszközeit, a településképi szempontból meghatározó területekre előírja többek között a tömegalakítást, a homlokzat-képzést, az épületszínezést; - a nem meghatározó területeken viszont csak bizonyos anyaghasználatot tilt. A rendelet bejelentéskötelessé teszi a kerítés építését; a közterületi homlokzatokon elhelyezendő napkollektort, napelemet, klíma berendezést, égéstermék elvezetést; továbbá a meghatározó településrészen a cégérek, feliratok elhelyezését. Egyéb reklám(hordozó) a település közterületein és magánterületein, mint a Fertő-táj világörökség részén - meghatározott kivételekkel – nem helyezhető el. A rendelet által bevezetett talán legfontosabb, új jogintézmény, hogy minden építési engedélyezéssel, egyszerű bejelentéssel és bejelentési kötelezettséggel járó építést megelőzően településkép-védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt kell kérni a polgármestertől, aki a tanácsadást a települési főépítész szakértői véleménye alapján végzi.

A Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet letölthető innen…