popup
kulcsszavak:

Rendezési terv készítése

A Képviselő-testület döntése alapján még 2018-ban indult el településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök (közismert nevén: rendezési terv) készítése, amely a megalapozó- és alátámasztó munkarészek, a településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, továbbá a kül- és belterületi szabályozási tervek tervezetének elkészültével véleményezési szakaszába érkezett.
 
A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(VI. 28.) önkormányzati rendeletben leírtak szerint Önkormányzatunk az érdekképviseleti-, a civil- és a gazdálkodó szervezetek, továbbá a lakosság tájékoztatását és részére a véleményezés lehetőségét is biztosítani kívánja.
 
A véleményezési dokumentáció az alábbi linkről tölthető le:
https://www.dropbox.com/sh/5f4tx016p4ax33g/AADGXYOSiTEAUN53ZhdSoySWa?dl=0

A tervezetek papír alapon az önkormányzati hivatalban, ügyfélfogadási időben is megtekinthetők.
 
A tervezetekkel kapcsolatos véleményeket 2022. június 30. napjáig lehet írásban megküldeni Hidegség Község Önkormányzata részére levélben a 9491 Hidegség, Petőfi u. 1., vagy elektronikus levélben a hivatal@hegyko.hu címre.