popup
kulcsszavak:

ASP pályázatASP közlemény
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség, mint Támogató által 2016. augusztus 15-én kiadott KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívás alapján Hegykő Község Önkormányzata által benyújtott pályázatot támogatásra alkalmasnak minősítette és 2016. november 23-án aláírásra került a támogatói okirat.
Támogatás intenzitása 100 %
Támogatási összeg 6 millió Ft
Projekt megvalósítási időszak: 2016. október 1. - 2018. június 30.
Az ASP kormányrendeletben rögzített céloknak és kötelezettségünknek eleget téve a fejlesztéssel egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetését célozzuk meg az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás megvalósításával. A csatlakozással a szakfeladatok ellátásának támogatásához az önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét fogjuk használni. Az önkormányzati ASP központ keretében biztosított szakrendszerek folyamatos, központilag biztosított joghatályos állapota javítani fogja az önkormányzati jogalkalmazás minőségét, az ASP szolgáltatások bevezetésétől, a központosított üzemeltetéstől és jogszabálykövetési, továbbfejlesztési szolgáltatásoktól az önkormányzati informatikai üzemeltetés költségeinek csökkenésében bízunk. A fejlesztéssel korszerű informatikai rendszer alkalmazását tudjuk megvalósítani, amely segíti belső működésünket, a kötelező feladataink megoldását, az ASP rendszer alkalmazásával gazdaságos és hatékony informatikai rendszer áll rendelkezésünkre a feladatellátáshoz.
A projekt keretében az alábbi feladatokat valósítjuk meg:
• Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működtetéséhez korszerű informatikai eszközök beszerzését valósítjuk meg (asztali számítógépek, kártyaolvasók), melyekkel hatékonyabbá válik a szakrendszereket használó dolgozók munkája.
• Működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítása keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, szabályzatok áttekintése, módosítása, szükség esetén kialakítása valósul meg.
• A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során felül kell vizsgálnunk a migrálásra kerülő adatállományokat és a szükséges tisztításokat.
• Biztosítjuk a szakrendszerekkel dolgozó munkatársaknak az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon való részvételt, a projekt kertében az ehhez kapcsolódó utazási költséget kívánjuk elszámolni.
• A rendszer bevezetését követően tesztelnünk és ellenőrizniük kell a kialakításra kerülő szolgáltatásokat, működésük megfelelőségét.
• Projekt menedzsment: a projekt szakmai és pályázati menedzsmentje a megvalósítás időszakában, melyet belső erőforrással kívánunk megvalósítani. Mivel a beszerzések értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatása a projekthez kapcsolódóan nem lesz szükséges.
Hegykő Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00136 azonosító számú pályázat szakmai beszámolója

Hegykő Község Önkormányzata 2016. évben pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése című felhívásra.
Pályázatunk pozitív elbírálásban részesült és 2016. november 24-től a támogatói okirat hatályos.

A pályázat forrást biztosított az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működtetéshez.
Korszerű számítástechnikai informatikai eszközök beszerzését valósítottuk meg. Az eszközbeszerzés eredményeképpen a szakrendszereket használó szakemberek munkája hatékonyabbá vált. Az eszközök beszerzési értéke nem érte el a közbeszerzési értékhatárt, így a pályázati felhívásban és a szabályzatunkban rögzítettek szerint választottuk ki az önkormányzat számára a legelőnyösebb ajánlatot.
Az előírt migrációt, adattisztítást és adatbetöltést határidőre végrehajtottuk. A feladatok egy részét külső szolgáltató igénybevételével, míg az önkormányzati adó, iparker modul és iratkezelő rendszer tekintetétben az önkormányzat köztisztviselőinek segítségével végeztük el. A felmerült szolgáltatási díjat és a személyi jellegű kifizetéseket a támogatás terhére kívánjuk elszámolni.
Működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítása keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, a szabályzatok áttekintése megtörtént. Ez a kötelezően felülvizsgálandó IT biztonsági és iratkezelési szabályzatokat érintette. A fejlesztés eredményeképpen rendelkezésünkre állnak a módosított és szükség szerint az új szabályzatok.
A projekt lehetőséget biztosított az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatainak kialakítására. Az ügyfelek által igénybe vehető, elektronikusan indítható ügytípusok a helyi iparűzési adó, építményadó és a telekadó bevallás. A szakrendszereket használó munkatársak részére biztosítottuk az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatáson való részvételt és a támogatás terhére a felmerült útiköltségeket elszámoltuk.
A projekt biztosítja, hogy az ASP központ keretében biztosított szakrendszereket használjuk. Önkormányzatunk az ASP kormányrendeletben rögzített céloknak és kötelezettségeknek eleget tett.