popup
kulcsszavak:

Főoldal



Hidegség község Győr-Moson-Sopron megye nyugati részén, Soprontól mintegy 14 km távolságra, keleti irányban található. Természet-földrajzi szempontból a nyugat-magyarországi peremvidék részeként nyilvántartott Ikva-medencéhez tartozik a falu. A település határától északra elterülő Fertő-tó közelsége a történelem folyamán mindvégig meghatározta a község lakóinak életét, pl. a zöldségtermesztés számára kedvező feltételeket biztosított a vízparti környezet. Hidegség közlekedés-földrajzi helyzete kedvező, rajta halad keresztül ugyanis a Sopront Fertőddel összekötő "Fertő-tó melletti útvonal". Emellett a 85-ös számú főútvonallal is kapcsolata van a falunak a Nagycenkre vezető 3 km hosszú bekötőút révén. 



Aktuális információk

Szent András Pályázat - Pályázati felhívás!

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Szent András pályázati alap felhasználására. A pályázat célja a közcélú kezdeményezések pénzügyi támogatása. Közcélúnak azok a kezdeményezések minősülnek, amelyek célja többek között a település fejlesztése, szépítése; a környezet- és természetvédelem; a rászorulók támogatása; a foglalkoztatás; a kultúra és a hagyományok ápolása; a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása; a gyermek- és ifjúságvédelem; valamint hasonló jellegű nemzetiségi célkitűzések támogatása.A bírálat során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek az épített örökség megőrzésére és bemutatására, továbbá a település turisztikai vonzerejének növelésére irányulnak.

A Szent András pályázati alap 2020. évi összege 500 ezer Ft.

Pályázatot nyújthatnak be:
a)    a Hidegség község területén állandó vagy ideiglenes lakóhellyel, lakóingatlannal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok, illetve ezek közösségei;
b)    azon gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, akik az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkeznek;
c)    bíróság által bejegyzett egyesület, alapítvány, amely az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezik.

A pályázat részletes feltételeit a Szent András Pályázatról szóló 10/2005.(V. 30.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

A pályázatokat az erre szolgáló adatlapon, a szükséges mellékleteket csatolva Hidegség Község Önkormányzata hivatalához (9491 Hidegség, Petőfi u. 1.) kell benyújtani. A pályázati adatlap és a részletes feltételeket tartalmazó önkormányzati rendelet átvehető Hidegség Község Önkormányzata hivatalánál, vagy letölthető a http://www.hidegseg.hu/?/306/HU/szent-andras-palyazat-dokumentumai.html oldalról.

A pályázat benyújtási határideje: 2020. április 14.

Legfrissebb híreink

Hulladékgyűjtési időpontok 2020. év

A táblázat letölthető

Lakossági fórum a rendezési terv készítéséről

2020. január 28-án, 18.00 órától fórumra várjuk a lakosságot...

Megalakult a Képviselő-testület

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. október 29-én tartotta alakuló ülését.

Választási eredmények

-polgármester választás -önkormányzati képviselő választás -nemzetiségi képviselők választása

További települési választási eredmények:

- megyei önkormányzati választás - területi (horvát) nemzetiségi önkormányzati képviselők választása - országos (horvát) nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

Elektronikus ügyintézés bevezetése

Az elektronikus kapcsolattartás ismertetése

Építési tevékenységeket érintő helyi szabályok

Településképi Arculati Kézikönyv