popup
kulcsszavak:

Településképi Kézikönyv

2017-11-17 09:23:24


Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdeklődő!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásai szerint elkészült Hidegség község településképi arculati kézikönyve és településképi rendeletének tervezete.

Hidegség Község Önkormányzata a Kormányrendelet 28. § (1) és 43/A. § (6) bekezdései alapján megindította tárgyi dokumentumok államigazgatási véleményezését.

A településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(VI. 28.) önkormányzati rendelet előírásai szerint az elkészült tervezeteket az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, jelen honlapon, és lakossági fórumon ismertetjük.

Az észrevételeket, javaslatokat az önkormányzati hivatalba eljuttatva papír alapon (9491 Hidegség, Petőfi u. 1.) vagy elektronikusan (hidegseg@hidegseg.hu) lehet megtenni, legkésőbb az összehívásra kerülő lakossági fórumtól számított 8 napon belül.

A lakossági fórum időpontjáról hamarosan hirdetményt teszünk közzé.

Hidegség község települési arculati kézikönyvének tervezete...
a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet tervezete letölthető.

HG R telepuleskepi.pdf2017-11-17 09:04:36842.7 KBletöltés